Organising Committee

Honorary Chairmen:
The Honourable Ernest Wong
Member of NSW Legislative Council,
Honorary President of National Australian Xiangqi Federation

Huang Xiangmo
Honorary President of China Peace and Unity Promotion Association In Australia,
Honorary President of National Australian Xiangqi Federation,
President of YUHUGROUP

Frank Chou (OAM)
Honorary President of China Peace and Unity Promotion Association In Australia,
Honorary President of National Australian Xiangqi Federation

Honorary Adviser:
Helen Sham
Ex-Member of NSW Legislative Council.
Honorary President of National Australian Xiangqi Federation

Chairman:
Mai Zhongyong
Vice President of World Xiangqi Federation,
President of National Australian Xiangqi Federation,
President of YongHong Ceramic Pty Ltd

Kuang Jinguang
Permanent Honorary President of Asian Xiangqi Federation,
Honorary President of National Australian Xiangqi Federation,
President of Dekun International Pty Ltd

Vice Chairmen: Stephen Pan, Chengli Liang, Andrew Yan
Secretary General: Diana Hong Chan
Deputy Secretaries: Lie Fang, Tim Deng, Paul Xu
Treasurer: Lowman Chow, Simon Li
Chief Referee: Wenshan Zhao
Deputy CR: Andrew Yan
Referees: Kwok Keung Ma, Gaoyang Zhang, Paul Xu, Robert Liu, Irene Huang, Wuwei Yu, Van Giang, Michael Ka-hung Cheung, William Su, Huiqin Lu, Qingkai Wu, Dennis Zhao,Yiming Chen, Angus Macgregor
Tournment Office: Wenshan Zhao, Andrew Yan, Kwok Keung Ma, Felix Tan, Peter Sung
Reception Office: Tim Deng, Lie Fang, Anthony Yu, Gaoyang Zhang
Publicity Office: Robert Liu, Alan Wu, Ben Yu, Jacob Li, Wanli Ge, Baiwei Yang , Peter Sung, Felix Tan
Appeal Board: Chee Hoi Lee, Kwan How Lim, Peter Sung, John Lu, Yamada Mitsunori
Other Volunteers: Hien Le, Rebecca Chan . Sophie Liu . Stephanie Chan. Steven Chan, Warren Yap, QianShan Chen, Jingqiu Chen, Dimond Dai, Jing Jin, Donglin Liu, Wenying Mai, Wenting Mai, Xialing Qu, Yan Wu, Jessia Wu, Tianjun Zhan